122 - Geloof, hoop en liefde
 
1 In Gods hof bloeien hemelse bloemen,
Alle lieflijk en schitt'rend van kleur.
Daar geplant door Gods hand
In dat wondere land,
Zacht verspreidend een tedere geur.
 
Refrein Geloof, hoop en liefde,
Drie lelin zo rein.
Zij bloeien in 't harte,
Dat need'rig wil zijn.
Geloof, hoop en liefde,
Zij vormen wel n,
Maar 't schoonste van alle
Is liefde alleen!
 
2 O, die bloemen vol hemelse geuren,
Zij spreken een tale zo schoon,
Van vertrouwen en moed,
Van een vreugde zo zoet,
Van geloof in Gods enige Zoon.
 
3 In die hof hoor 'k de stem van mijn Meester
In 't geluid van de ruisende wind,
En Hij gaat aan mijn zij
En Zijn oog rust op mij,
Als Hij spreekt tot Zijn liefhebbend kind.