121 - Gered door Gods genade
 
1 Straks als de zilv'ren koorde breekt,
De gouden zon ter kimme daalt,
Zal ik Hem zien, mijn God en Heer,
Daar, waar het eeuwig zonlicht straalt.
 
Refrein Ik zal Hem zien (Hem zien)
In 't Godd'lijk licht (in 't licht)
Van aangezicht tot aangezicht.
Dan breng 'k Hem lof, halleluja,
Dan breng 'k Hem lof, halleluja, halleluja,
Hem, die mij redde uit gena!
 
2 De engel, bij de paarlen poort
Toon ik vrijmoedig mijn paspoort,
Getekend door des Heilands hand.
Zo ga ik in, in 't hemels land.
 
3 De zaligheid is uit gena
Door 't dierbaar Bloed van Golgotha.
Mijn lieve Heiland stierf voor mij
En maakte mij van zonden vrij.
 
4 En wordt mijn levensvlam gedoofd,
Dan zie ik wat Hij heeft beloofd.
Hij spreekt: „Ga in, waartoe gedraald?
Ik heb voor u de prijs betaald.”
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)