120 - In het nieuw Jeruzalem
 

Vers 1
Bes
Als het leven met zijn zorgen en verdriet heeft afgedaan
    Gm       C7       F7
En wij vrij zijn van gebondenheid en strijd,
    D7      Gm       Cm    Es  Bes
O, dan zullen wij ontmoeten, hen die ons zijn voorgegaan,
    Es  Cm Bes F7 Bes
In het nieuw Je-ru- za-lem.
Refrein
Bes   Es
Welk een glorie zal dat zijn,
      Bes
Te drinken uit de heilsfontein
    F     F7
In Je -ru - za-lem,
In het nieuw Je-ru-zalem,
    Bes
In Je -ru - za-lem!
In het nieuw Je-ru-zalem!
    Es
Palmen wuivend, o hoe schoon,
     Bes
Voor onze Heiland op de troon
              F7 Bes  Es Bes
In het nieuw       Jeruzalem!
      In het nieuw Jeruzalem, Jeruzalem!
Vers 2
Al de zonde en het leed der aarde zal dan zijn voorbij,
Als wij horen Jezus' liefelijke stem,
Die ons vriend'lijk zal begroeten bij het ingaan van de poort
In het nieuw Jeruzalem.
Vers 3
Onze Vader in de hemel zal straks drogen ied're traan,
Die ons oog zo vaak op aarde heeft geschreid,
En in 't gouden licht zal Jezus, onze Heiland, naast ons staan,
In het nieuw Jeruzalem.
Vers 4
Onze zonden zijn vergeven door het Bloed van onze Heer.
Eeuw'ge rust en vrede wachten ons bij Hem.
Moede pelgrims leggen dan getroost hun aardse kruis terneer
In het nieuw Jeruzalem.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)