120 - In het nieuw Jeruzalem
 
1 Als het leven met zijn zorgen en verdriet heeft afgedaan
En wij vrij zijn van gebondenheid en strijd,
O, dan zullen wij ontmoeten, hen die ons zijn voorgegaan,
In het nieuw Jeruzalem.
 
Refrein Welk een glorie zal dat zijn,
Te drinken uit de heilsfontein
In Jeruzalem,
In het nieuw Jeruzalem,
In Jeruzalem!
In het nieuw Jeruzalem!
Palmen wuivend, o hoe schoon,
Voor onze Heiland op de troon
In het nieuw Jeruzalem!
In het nieuw Jeruzalem, Jeruzalem!
 
2 Al de zonde en het leed der aarde zal dan zijn voorbij,
Als wij horen Jezus' liefelijke stem,
Die ons vriend'lijk zal begroeten bij het ingaan van de poort
In het nieuw Jeruzalem.
 
3 Onze Vader in de hemel zal straks drogen ied're traan,
Die ons oog zo vaak op aarde heeft geschreid,
En in 't gouden licht zal Jezus, onze Heiland, naast ons staan,
In het nieuw Jeruzalem.
 
4 Onze zonden zijn vergeven door het Bloed van onze Heer.
Eeuw'ge rust en vrede wachten ons bij Hem.
Moede pelgrims leggen dan getroost hun aardse kruis terneer
In het nieuw Jeruzalem.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)