119 - Iets gebeurde met mij
 

Vers 1
 As          Des As   Es Esdim7 Es7
Eens verlangde mijn ziele naar werelds ge - not.
          Besm7 Es7 As Es7 As   Des7 As
'k Leefde gans voor mij-zelf ver ver-wijderd van God,
               Asdim7 As As7 Des Desm Des
Maar de Heer riep mij 'n halt toe, en stond aan mijn zij.
      Ddim7 G7 Ddim7 As         Es7 As
Daar scheen licht op mijn pad; iets gebeurde met mij.
Refrein
 As              Es7 Esdim7 Es7
Iets gebeurde met mij! Iets gebeurde met  mij!
                  As  Des7 As
'k Lag met keet'nen gebonden, maar nu ben ik vrij.
               Asdim7 As As7 Des Desm Des
'k Wierp een blik op het kruis en mijn hart werd zo blij.
   Ddim7 G7 Ddim7 As         Es7 As
O, ge-pre-zen zij God! Iets gebeurde met mij!
Vers 2
Als beproeving mij naakte in de ure van smart,
En de vijand mij twijfelzucht plantt' in mijn hart,
O, dan maakte een blik op mijn Heiland mij vrij.
'k Werd verlost door Zijn Bloed; iets gebeurde met mij.
Vers 3
Als de zorgen des levens mij drukten zo zwaar,
Of de storm mij bedreigde in 't uur van gevaar,
O, dan voeld' ik mijn Heiland zo innig nabij.
Hij nam weg al mijn smart; iets gebeurde met mij.
Vers 4
O, die wondere stond die ik nimmer vergeet,
Toen mijn Jezus m' ontrukte aan zonde en leed,
Toen 'k mocht juichen: mijn Heer kocht voor eeuwig mij vrij!
Welk een glorie en vreugd; iets gebeurde met mij.