118 - Neemt de harpen van de wilgen
 
1 Neemt de harpen van de wilgen.
Zingt een lied op blijde toon.
Laat ons met de eng'len juichen.
Zingt ter ere van Gods Zoon!
 
Refrein Jezus heeft de macht verworven
Over duivel, zond' en dood.
Laat ons stemmen onze harpen.
Maakt de Naam des Heren groot!
 
2 Jezus Christus wil u gorden
Met de gaven van Zijn Geest.
Als in tijden, lang vervlogen,
Schenkt Hij u een Pinksterfeest.
 
3 Neemt de harpen van de wilgen.
Lofzang troost het moede hart.
Blijf op Jezus' Bloed vertrouwen.
Hij geeft Psalmen in de nacht.