117 - Op het smalle pad met Jezus
 

Vers 1
As           Es
Op het pad der wereld vond 'k geen vree.
Es7       Es6  Es7 As Des As
Neen, de zonde bracht mij ach en wee.
             Es
Toen verhoorde God mijn droeve be
Esdim7 Es Bes7     Essus4 Es Es7
 En  ik vond gena bij Je - zus.---
Refrein
As          Es
Op het smalle pad met Jezus,
Es7          Des As
Op het smalle pad met Je-zus,
          Des F7 Besm
In des levens woestenij---------
           Bes7 Es
Gaat mijn Heiland aan mijn zij.
Es7   As Es As
Op het smalle pad
 Des    As     Fm Es7 As
Houdt Hij steeds mijn hand ge-vat.
Vers 2
Op dat smalle pad schijnt hemels licht,
Waar de macht der duisternis voor zwicht.
Daar is 't oog slechts naar omhoog gericht,
Op het smalle pad met Jezus.
Vers 3
Als mijn hart bezwijkt is Hij mijn kracht.
Ja, een ster is Hij in donk're nacht.
In beproeving troost Gods stem mij zacht,
Op het smalle pad met Jezus.
Vers 4
Slechts de wand'laars op het smalle pad
Mogen ingaan in de gouden stad.
Die hun Meester hebben liefgehad
Blijven steeds vereend met Jezus.