116 - Moeders gebed
 
1 Jezus, o leid mijn kind'ren naar Uwen wil.
Houd steeds hun ziele onder tegenspoed stil.
Zegen, o dierb're Heer,
Mijn kind'ren meer en meer.
Hoor naar mijn bede nu:
O, leid ze tot U.
 
2 Als straks verzoeking dreigt, bewaar ze mijn God.
Voer ze op rechte pan, bestuur gans hun lot.
Hoor, Heiland mijn geben.
Draag ze door 't leven heen.
Hoor naar mijn bede nu:
O, leid ze tot U.
 
3 Als hoog de golven gaan, o spreek dan: Zwijg stil.
Buig Heer, het jong gemoed, naar Uwen wil.
Houdt Gij hun hand gevat
Op 't moeilijk aardse pad.
Hoor naar mijn bede nu:
O, leid ze tot U.
 
4 Als bij Uw wederkomst het laatst' uur zal slaan,
Laat mij met al de mijnen dan voor U staan.
'k Kniel dan aanbiddend, Heer,
Met al mijn kind'ren neer.
Ja, hoor mijn bede nu:
O, leid ze tot U.