115 - Dieper, dieper
 
1 Dieper, dieper, laat mij dieper zinken,
In Uw liefd' o Heer;
Hoger, hoger in de school der wijsheid
Daag'lijks meer en meer.
 
Refrein O, dieper elke dag
O, dieper elke dag, dieper elke dag
En hoger, o mijn God!
En hoger, o mijn God, hoger, o mijn God!
Meer kennis van Uw Woord,
Meer kennis van Uw Woord, kennis van Uw Woord,
Meerder trouw aan Uw gebod.
 
2 Dieper, dieper, in de stroom des Geestes,
Voller van Zijn kracht,
Tot mijn ziel is opgelost in Jezus,
Levend door Zijn macht.
 
3 Dichter, dichter, aan het hart van Jezus,
Rustend aan Zijn borst.
Trouwer, vuur'ger in het leger strijdend,
Van mijn Heer en Vorst.
 
4 Zachter, reiner, tot de komst van Jezus,
Daag'lijks meer bereid.
Sterker, vaster in 't geloof geworteld,
Tot in eeuwigheid.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)