Glorieklokken 114 - Ik wil U volgen

Vers 1

 G        Cisdim7 D7   D7sus4  D7       G
Eens in 't nacht'-lijk duister, wek - te mij des Heren stem:
       Cisdim7 D A7  D Gisdim7 A7     D7  D+
„Wilt gij Mij niet volgen, naar het nieuw Jeruzalem?”---

Refrein

  G       Cisdim7 D7
'k Wil U volgen, o mijn dierb're Heer.
       Gisdim  D7 D+  G  D7
'k Leg mijn al op 't altaar neer.---
 G        Cisdim7 D7
Was mijn harte in Uw  Bloed gans rein.
              G
'k Wil voor eeuwig d' Uwe zijn.

Vers 2

'k Knielde neer aan Jezus voeten, en beleed mijn schuld.
O, hoe heeft Zijn teed're liefde toen mijn hart vervuld.

Vers 3

'k Zag in 't licht van Gods genade, 't kruis van Golgotha,
Waar Hij boette al mijn zonden. O, halleluja!

Vers 4

'k Weet mijn naam is thans geschreven in het boek van 't Lam.
'k Volg Hem gaarne, die mijn schuld voor eeuwig op zich nam.