113 - Het schoonste verhaal
 
1 Toen 'k een kind was hoord' ik vaak hoe mijn moeder,
Zachtkens zong een lied dat 't hart bekoort.
't Was een lied waarin verteld werd van Jezus,
't Schoonst' verhaal dat ik ooit heb gehoord.
 
Refrein 't Schoonst verhaal, dat ik ooit heb gehoord,
Staat geschreven in 't heilig Woord,
Van een liefde zo groot,
Die zich gaf in de dood,
't Schoonst verhaal dat ik ooit heb gehoord.
 
2 O, dat lied, dat wond're lied van Zijn liefde,
Van de handen, wreed voor ons doorboord,
Nimmer kan mijn ziel Zijn trouw ooit vergeten.
't Is het schoonst verhaal dat 'k heb gehoord.
 
3 'k Wandel ied're dag met Jezus mijn Heiland.
'k Dien Hem wien mijn hart gans toebehoort.
Onuitwisbaar in mijn ziel staat geschreven:
't Schoonst verhaal dat ik ooit heb gehoord.