110 - De trouw van God
 

Vers 1
As        Es
Vaster dan aardse banden
Besm6 As Es As Es7  Assus4 As
En  schoner dan aardse vree,----
        Des As Bes
Reiner dan 't licht des he-mels
Bes7 Es As Es Bes7 Es
En die-per dan de zee,
 Fm   As Des Besm6 C
Duurder dan trouw van mensen,
    G7 C   G7  C
Dan 's werelds zingenot,
 As       Adim Bessus4 Besm
Heil'ger dan aard-se  lief - de
F Besm As Es7 As Cm  Es7 As
Is de eeu-wi - ge trouw van God!
Des As
 A-men!
Vers 2
Hechter dan aardse vriendschap
En warmer dan de zon,
Zuiverder dan het water,
Dat vloeit uit aardse bron,
Lieflijker dan de dromen,
Die weven 't mensenlot,
Wijder dan gans de aarde
Is de eeuwige trouw van God!
Amen!
Vers 3
Tederder dan de liefde,
Die leeft in het moederhart,
Edeler dan de krijgsmoed,
Die dood en vijand tart,
Schitt'render dan briljanten,
Dan ieder aards genot,
Hoger dan dood en leven,
Staat de eeuwige trouw van God!
Amen!