110 - De trouw van God
 
1 Vaster dan aardse banden
En schoner dan aardse vree,
Reiner dan 't licht des hemels
En dieper dan de zee,
Duurder dan trouw van mensen,
Dan 's werelds zingenot,
Heil'ger dan aardse liefde
Is de eeuwige trouw van God!
Amen!
 
2 Hechter dan aardse vriendschap
En warmer dan de zon,
Zuiverder dan het water,
Dat vloeit uit aardse bron,
Lieflijker dan de dromen,
Die weven 't mensenlot,
Wijder dan gans de aarde
Is de eeuwige trouw van God!
Amen!
 
3 Tederder dan de liefde,
Die leeft in het moederhart,
Edeler dan de krijgsmoed,
Die dood en vijand tart,
Schitt'render dan briljanten,
Dan ieder aards genot,
Hoger dan dood en leven,
Staat de eeuwige trouw van God!
Amen!