108 - Daar is En, die u nimmer vergeet
 

Vers 1
 As  Asdim  As Des As
Waarom zijt g' o zie-le zo droevig?
  Des Desdim Des     As
Uw Hei - land is immers nabij!
   Es7          As   Des As
Zijn liefde omringt u en troost u in smart.
  Es     Bes7     Es  Es7
Hij nodigt: „O, kom toch tot Mij!”----
Refrein
 As           Es As
Daar is En, die uw moeite ziet,
Des
Kent al uw stil verdriet,
As        Es As Es Bes7 Es7
En, die u troost in uw leed (uw leed),
As
Die helpt dragen uw kruis
Es As Des
Op de weg naar Gods Huis.
    As     Es7 As Es7 As     Des As
Daar is En, die u nim-mer vergeet (nooit vergeet)!
Vers 2
God zendt u Zijn boog in de wolken,
Als teken van eeuwig verbond
Met 't mensdom, verzonken in diepten van schuld,
Dat vrede op Golgotha vond.
Vers 3
O, kom met uw zonden tot Jezus!
O ziel, daar is plaats bij het kruis.
Daar vindt gij vergeving en eeuwige vree,
Straks boven een zalig tehuis.