108 - Daar is En, die u nimmer vergeet
 
1 Waarom zijt g' o ziele zo droevig?
Uw Heiland is immers nabij!
Zijn liefde omringt u en troost u in smart.
Hij nodigt: „O, kom toch tot Mij!”
 
Refrein Daar is En, die uw moeite ziet,
Kent al uw stil verdriet,
En, die u troost in uw leed (uw leed),
Die helpt dragen uw kruis
Op de weg naar Gods Huis.
Daar is En, die u nimmer vergeet (nooit vergeet)!
 
2 God zendt u Zijn boog in de wolken,
Als teken van eeuwig verbond
Met 't mensdom, verzonken in diepten van schuld,
Dat vrede op Golgotha vond.
 
3 O, kom met uw zonden tot Jezus!
O ziel, daar is plaats bij het kruis.
Daar vindt gij vergeving en eeuwige vree,
Straks boven een zalig tehuis.