107 - Als ik zing van mijn Heiland
 

Vers 1
Bes    Besdim7 Bes Es Bes         F  Bes
Als ik zing van  mijn Heiland verblijdt zich mijn hart.
  Es Bes F7 Fdim7 F7  Bes F7 Bes Bes7 Es Bes
Diepe vreugde ver-drijft al mijn moei-te  en smart,
      Besdim7 Bes Es Bes       F Bes
En dan kniel ik  aan-biddend voor Jezus terneer,
 Es Bes F7  Fdim7 F7 Bes F7 Bes
Mijn Ko-ning, mijn Meester en Heer.
Refrein
Bes    Besdim7 Bes  F Bes Es G7 C
Ja, ik voel mij  aan Jezus ver-bon - den.
C7 F7             Bes
Ik weet: 'k ben voor immer Zijn kind.
         Besdim7 Bes    F Bes Es   G  Cm
Niets, neen niets kan  mij scheiden van Jezus mijn Heer,
 G Cm Bes     C    F7 Bes
Die zo te-der en trouw mij be-mint.
Vers 2
Als ik zing van mijn Heiland wordt alles mij licht.
Al mijn arbeid wordt blij in Zijn liefde verricht.
Ieder juk is mij zacht en geen kruis drukt mij neer,
Want 'k leef voor mijzelven niet meer.
Vers 3
Als ik zing voor mijn Heiland een geestelijk lied,
Wordt mijn ziel gans ontheven van zorg en verdriet.
Daarom prijs ik de liefde en trouw dag en nacht
Van Hem, die mij vree heeft gebracht.