107 - Als ik zing van mijn Heiland
 
1 Als ik zing van mijn Heiland verblijdt zich mijn hart.
Diepe vreugde verdrijft al mijn moeite en smart,
En dan kniel ik aanbiddend voor Jezus terneer,
Mijn Koning, mijn Meester en Heer.
 
Refrein Ja, ik voel mij aan Jezus verbonden.
Ik weet: 'k ben voor immer Zijn kind.
Niets, neen niets kan mij scheiden van Jezus mijn Heer,
Die zo teder en trouw mij bemint.
 
2 Als ik zing van mijn Heiland wordt alles mij licht.
Al mijn arbeid wordt blij in Zijn liefde verricht.
Ieder juk is mij zacht en geen kruis drukt mij neer,
Want 'k leef voor mijzelven niet meer.
 
3 Als ik zing voor mijn Heiland een geestelijk lied,
Wordt mijn ziel gans ontheven van zorg en verdriet.
Daarom prijs ik de liefde en trouw dag en nacht
Van Hem, die mij vree heeft gebracht.