106 - Al wat ik begeer is in Jezus
 

Vers 1
 As           Es7sus4 Es7
Waar is een hart dat mij troost in verdriet?
    As  Es7 Es6 Es7 As  Asdim7 As
Waar is een vriend die mijn harte-leed ziet?
            Essus4 Es7 As  Es
O, daar wil En aan mijn zij - de steeds gaan.
Bes7    Es     Bes7     Es  E7
Je - zus alleen kan mijn no-den verstaan.----
Refrein
As     As7 Des Desm As
Al wat 'k begeer is  in Je  -  zus!
Al wat 'k begeer is  in Jezus, in Je - zus!
Es7 Es6 Es7     Es7sus4 Es7
Hij is mijn kracht,-------------
 As Des As
Ster in de nacht.
  Es  As7 Des  Desm As As7
Al wat 'k be-geer is in Je-zus!
Des  Desm  As   Es7 As
Koning vol schoonheid en macht.
Vers 2
Drukten de lasten des levens mij neer,
Jezus vertroostte mij, vriend'lijk en teer,
Droogde mijn tranen in d' ure van smart,
Woont met Zijn liefd' en gena in mijn hart.
Vers 3
Toen Hij mij vond in een donk're vallei,
Wies Hij mij, zondaar, van vlekken gans vrij,
Maakte mijn ziele zo zonnig en blij.
O, welk een Vriend is mijn Jezus voor mij.
Vers 4
Jezus, mijn Heer is mijn Alles in al,
't Zij op de bergtop of diep in het dal.
Immer is Hij met Zijn liefde nabij.
O, welk een dierbare Heiland is Hij.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)