106 - Al wat ik begeer is in Jezus
 
1 Waar is een hart dat mij troost in verdriet?
Waar is een vriend die mijn harteleed ziet?
O, daar wil En aan mijn zijde steeds gaan.
Jezus alleen kan mijn noden verstaan.
 
Refrein Al wat 'k begeer is in Jezus!
Al wat 'k begeer is in Jezus, in Jezus!
Hij is mijn kracht,
Ster in de nacht.
Al wat 'k begeer is in Jezus!
Koning vol schoonheid en macht.
 
2 Drukten de lasten des levens mij neer,
Jezus vertroostte mij, vriend'lijk en teer,
Droogde mijn tranen in d' ure van smart,
Woont met Zijn liefd' en gena in mijn hart.
 
3 Toen Hij mij vond in een donk're vallei,
Wies Hij mij, zondaar, van vlekken gans vrij,
Maakte mijn ziele zo zonnig en blij.
O, welk een Vriend is mijn Jezus voor mij.
 
4 Jezus, mijn Heer is mijn Alles in al,
't Zij op de bergtop of diep in het dal.
Immer is Hij met Zijn liefde nabij.
O, welk een dierbare Heiland is Hij.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)