105 - Hij is machtig
 
1 Ik heb een Verlosser voor lichaam en ziel,
Een Heiland vol liefd' en gena.
Hij droeg op het kruis al mijn zonden en nood,
Halleluja!
 
Refrein Hij is machtig, (ja machtig,)
Hij is machtig.
't Bloed dat eens vloeide voor u en voor mij,
Verbrak satans keet'nen en maakte ons vrij,
Want Hij is machtig, (ja machtig,)
Hij is machtig.
Het kruis van Calvarie verwon dood en hel,
Want Hij is machtig.
 
2 En als in mijn leven de golven hoog gaan,
Als 'k niets , van Gods leiding versta,
Dan weet ik: een Sterke gaat trouw aan mijn zij,
Halleluja!
 
3 Geloofd zij mijn Jezus, Hij heeft het volbracht,
Op 't kruishout van bang Golgotha.
De weg is gebaand naar het hemels tehuis,
Halleluja!