104 - Daar is En
 

Vers 1
 As                 Es7
Daar is En, die eens kwam tot mijn diep verlangend hart,
              As
Die droogde mijn tranen en heelde al mijn smart,
             As7 Dessus4 Des
Die zocht 't arme lam, in het  zon - de-net verward.
    As Fm   As Es7 As
't Was Je-zus. 't Was Je-zus.
Refrein
  As         Es7
't Is Jezus, die Zijn le-ven gaf voor mij,
  As Es7        As
Mij--- vrijkocht van der zonde heerschappij.
         As7 Dessus4 Des
Een Heiland, die ja   al - les is voor mij.
   As Fm   As Es7 As
't Is Je-zus. 't Is Je-zus!
Vers 2
Daar is En, die wil troosten in dagen van verdriet,
Die immer mijn moeiten en levenszorgen ziet,
Die nooit mijne ziele bij tegenspoed verliet.
't Is Jezus. 't Is Jezus.
Vers 3
Daar is En, die mij trouw blijft als alles mij verlaat,
Die steeds als een vriend, vol van liefde naast mij gaat,
O, 'k volg Hem, mijn Gids, tot mijn laatste ure slaat.
't Is Jezus. 't Is Jezus!
Vers 4
Daar is En, dien 'k bemin boven alles hier op aard,
Die teder ons leven voor satans macht bewaart.
O, niemand als Hij is ons aller liefde waard.
't Is Jezus. 't Is Jezus!