104 - Daar is En
 
1 Daar is En, die eens kwam tot mijn diep verlangend hart,
Die droogde mijn tranen en heelde al mijn smart,
Die zocht 't arme lam, in het zondenet verward.
't Was Jezus. 't Was Jezus.
 
Refrein 't Is Jezus, die Zijn leven gaf voor mij,
Mij vrijkocht van der zonde heerschappij.
Een Heiland, die ja alles is voor mij.
't Is Jezus. 't Is Jezus!
 
2 Daar is En, die wil troosten in dagen van verdriet,
Die immer mijn moeiten en levenszorgen ziet,
Die nooit mijne ziele bij tegenspoed verliet.
't Is Jezus. 't Is Jezus.
 
3 Daar is En, die mij trouw blijft als alles mij verlaat,
Die steeds als een vriend, vol van liefde naast mij gaat,
O, 'k volg Hem, mijn Gids, tot mijn laatste ure slaat.
't Is Jezus. 't Is Jezus!
 
4 Daar is En, dien 'k bemin boven alles hier op aard,
Die teder ons leven voor satans macht bewaart.
O, niemand als Hij is ons aller liefde waard.
't Is Jezus. 't Is Jezus!