103 - Houdt aan tot Hij antwoordt met vuur
 

Vers 1
 A       E7    A
Hebt gij om een zegen gebeden,
               E
Om koren bestemd voor Gods schuur?
  A        E  A D
O, sta toch op 's Heren beloften,
   E7             A
Houdt aan tot Hij antwoordt met vuur!
Refrein
A               E
O, blijf in het bidden volharden!
   E7            A
Klem vast aan Gods Woord u elk uur.
  A        E  A D
O, sta toch op 's Heren beloften,
   E7             A
Houdt aan tot Hij antwoordt met vuur!
Vers 2
De velden zijn wit om te oogsten.
Het koren is rijp waar ik tuur!
O, bidt toch om maaiers voor 't oogstveld,
Houdt aan tot Hij antwoordt met vuur!
Vers 3
De opwekking komt op uw bede,
Volhardt in uw smeking elk uur,
En kracht uit de hoge zal vallen,
Houdt aan tot Hij antwoordt met vuur!
Vers 4
Geloof de beloften uws Meesters,
Sta vast, ja sta vast als een muur!
Als Elia eens op de Karmel,
Houdt aan tot Hij antwoordt met vuur!