103 - Houdt aan tot Hij antwoordt met vuur
 
1 Hebt gij om een zegen gebeden,
Om koren bestemd voor Gods schuur?
O, sta toch op 's Heren beloften,
Houdt aan tot Hij antwoordt met vuur!
 
Refrein O, blijf in het bidden volharden!
Klem vast aan Gods Woord u elk uur.
O, sta toch op 's Heren beloften,
Houdt aan tot Hij antwoordt met vuur!
 
2 De velden zijn wit om te oogsten.
Het koren is rijp waar ik tuur!
O, bidt toch om maaiers voor 't oogstveld,
Houdt aan tot Hij antwoordt met vuur!
 
3 De opwekking komt op uw bede,
Volhardt in uw smeking elk uur,
En kracht uit de hoge zal vallen,
Houdt aan tot Hij antwoordt met vuur!
 
4 Geloof de beloften uws Meesters,
Sta vast, ja sta vast als een muur!
Als Elia eens op de Karmel,
Houdt aan tot Hij antwoordt met vuur!