102 - Jezus de Heelmeester
 

Vers 1
 F           C7   F C7
Moede en zwak, o Heer, kom ik tot U.
          F
Leg Uwe zeeg'nende hand op mij nu.
      C7   F      Bes    F
Gij droegt op 't kruis ook mijn ziekte en pijn.
     F7 Bes    Gm  C7     F
Wil toch, o Heiland, mijn Heelmeester zijn!
Refrein
F Bes  F            C      G7       C
Jezus, slechts in Uw Naam is verlossing van krankheid en schuld,
 F  Bes   F            Bes   F    C7 F
Want Gij, o Heiland alleen, hebt Gods heilige wet gans vervuld.
Vers 2
'k Roep U thans aan in de uiterste nood,
Gij die U zelf voor ons gaaft in de dood,
Om te verlossen hem die op U bouwt
En voor genezing ook op U vertrouwt!
Vers 3
Daar op het kruishout is alles volbracht,
Hebt Gij verbroken, o Heer, satans macht.
Nu ben ik vrij door het Bloed van het Lam,
Dat al mijn ziekten en schuld op zich nam.