102 - Jezus de Heelmeester
 
1 Moede en zwak, o Heer, kom ik tot U.
Leg Uwe zeeg'nende hand op mij nu.
Gij droegt op 't kruis ook mijn ziekte en pijn.
Wil toch, o Heiland, mijn Heelmeester zijn!
 
Refrein Jezus, slechts in Uw Naam is verlossing van krankheid en schuld,
Want Gij, o Heiland alleen, hebt Gods heilige wet gans vervuld.
 
2 'k Roep U thans aan in de uiterste nood,
Gij die U zelf voor ons gaaft in de dood,
Om te verlossen hem die op U bouwt
En voor genezing ook op U vertrouwt!
 
3 Daar op het kruishout is alles volbracht,
Hebt Gij verbroken, o Heer, satans macht.
Nu ben ik vrij door het Bloed van het Lam,
Dat al mijn ziekten en schuld op zich nam.