Glorieklokken 100 - Kom, zondaar, kom!

Vers 1

 F      Bes   Gm  F  C    F
Hoor! Jezus roept u heden, kom, zondaar kom!
        Bes  Gm  F  C F C7  F
Lang heb Ik voor u gebeden, kom, zon-daar, kom
    C7 F C F C7  F Gm  F  C    F
'k Klop aan de deur uws harten, kom, zondaar, kom!
     C7 F C F  C7 F Gm  F  C F C7  F
'k Draag al uw zorg, uw smarten, kom, zon-daar, kom!

Vers 2

Laat los uw droef verleden, kom, zondaar, kom!
Wijd u aan Jezus heden, kom, zondaar, kom!
Nieuw wordt uw ganse leven, kom, zondaar kom!
Als ge uw hart wilt geven, kom, zondaar, kom!

Vers 3

Kom eer 't te laat is broeder, zuster, o kom!
Kniel neer aan Zijn voeten nu 't nog tijd is, o kom!
Zwaar heeft Hij voor u geleden, kom, zondaar, kom!
Smeek om genade heden, kom, zondaar, kom!