100 - Kom, zondaar, kom!
 
1 Hoor! Jezus roept u heden, kom, zondaar kom!
Lang heb Ik voor u gebeden, kom, zondaar, kom
'k Klop aan de deur uws harten, kom, zondaar, kom!
'k Draag al uw zorg, uw smarten, kom, zondaar, kom!
 
2 Laat los uw droef verleden, kom, zondaar, kom!
Wijd u aan Jezus heden, kom, zondaar, kom!
Nieuw wordt uw ganse leven, kom, zondaar kom!
Als ge uw hart wilt geven, kom, zondaar, kom!
 
3 Kom eer 't te laat is broeder, zuster, o kom!
Kniel neer aan Zijn voeten nu 't nog tijd is, o kom!
Zwaar heeft Hij voor u geleden, kom, zondaar, kom!
Smeek om genade heden, kom, zondaar, kom!