Glorieklokken 99 - Hebt gij Mij lief?

Vers 1

Bes       Besdim Bes Es      Bes
Eens werd aan Pe-trus ge-vraagd door de Heer:
      F  F7 Bes
„Simon, bemint gij Mij?
         Besdim Bes Es     Bes
Hoed dan Mijn lamm'ren  met liefd' en geduld.
 Es     F7 Cm7 F7
Leid ze in groe-ne wei.”

Refrein

 Bes         Bes+ Es
„Hebt gij Mij lief?” vraagt Jezus.
   F  F7 Bes
„O bemint gij Mij?
   Bes7 Es  C7 Ges7 Bes G7
Kind van Gods teed're liefde,
   Cm7 Dm Bes
O, bemint gij Mij?”

Vers 2

Hebt gij Hem liever dan alles op aard?
Ga dan en spreek van Hem.
Red vele zielen; straks wacht u het loon
In 't nieuw Jeruzalem.

Vers 3

Jezus, uw Heiland vraagt vriend'lijk en zacht:
„Hebt gij Mij lief, Mijn kind?
'k Schenk Mijn genade en hemelse kracht
Ieder die Mij bemint.”

Vers 4

„'k Gaf eens Mijn leven uit liefde voor u,
Maakt' u van zonden vrij.
'k Droeg eens een doornenkroon, stierf aan het kruis.
O, wat doet gij voor Mij?”