99 - Hebt gij Mij lief?
 
1 Eens werd aan Petrus gevraagd door de Heer:
„Simon, bemint gij Mij?
Hoed dan Mijn lamm'ren met liefd' en geduld.
Leid ze in groene wei.”
 
Refrein „Hebt gij Mij lief?” vraagt Jezus.
„O bemint gij Mij?
Kind van Gods teed're liefde,
O, bemint gij Mij?”
 
2 Hebt gij Hem liever dan alles op aard?
Ga dan en spreek van Hem.
Red vele zielen; straks wacht u het loon
In 't nieuw Jeruzalem.
 
3 Jezus, uw Heiland vraagt vriend'lijk en zacht:
„Hebt gij Mij lief, Mijn kind?
'k Schenk Mijn genade en hemelse kracht
Ieder die Mij bemint.”
 
4 „'k Gaf eens Mijn leven uit liefde voor u,
Maakt' u van zonden vrij.
'k Droeg eens een doornenkroon, stierf aan het kruis.
O, wat doet gij voor Mij?”