98 - Jezus roept u
 

Vers 1
 D Ddim D G D       Ddim  D
Gaat gij gebogen, gedrukt on-der smart?
   Ddim D  G D   A7    Adim  A7
Vlucht met uw zorgen en leed aan Gods hart!
    A6 A7
In 't bang Gethsemané,
 D  Ddim D  G D
Kocht Hij voor ons de vree,
 A    E7          Bm7   E7  A
Droeg Hij in doodsstrijd onz' angst en ons wee.
Refrein
D       A7
Jezus roept: „Kom toch tot Mij!
       G D Ddim D
Ik maak van banden u vrij.”
B7    Em
Vol van genade is Hij,
 G    D    G A6    A7 D
Staat met Zijn liefde u steeds terzij.
Vers 2
Jezus kan redden uit krankheid en nood,
Ging voor uw zonde en ziekt' in de dood,
Riep na Zijn lijdensnacht
Dankbaar: „Het is volbracht”.
O, welk een liefde, zo wonderbaar groot!
Vers 3
Wordt gij gekweld door verzoeking of pijn?
Laat dan uw Heiland uw Heelmeester zijn.
Hij kent uw lijden
En wil u bevrijden.
Hij wast u van zonden gans smetteloos rein.
Vers 4
Breek met uw zonden en kom nu tot Hem.
Luister, Hij roept u. O hoor naar Zijn stem.
Rust in Zijn liefde.
Leg af wat Hem griefde,
En richt in verzoeking uw blik steeds op Hem.