98 - Jezus roept u
 
1 Gaat gij gebogen, gedrukt onder smart?
Vlucht met uw zorgen en leed aan Gods hart!
In 't bang Gethsemané,
Kocht Hij voor ons de vree,
Droeg Hij in doodsstrijd onz' angst en ons wee.
 
Refrein Jezus roept: „Kom toch tot Mij!
Ik maak van banden u vrij.”
Vol van genade is Hij,
Staat met Zijn liefde u steeds terzij.
 
2 Jezus kan redden uit krankheid en nood,
Ging voor uw zonde en ziekt' in de dood,
Riep na Zijn lijdensnacht
Dankbaar: „Het is volbracht”.
O, welk een liefde, zo wonderbaar groot!
 
3 Wordt gij gekweld door verzoeking of pijn?
Laat dan uw Heiland uw Heelmeester zijn.
Hij kent uw lijden
En wil u bevrijden.
Hij wast u van zonden gans smetteloos rein.
 
4 Breek met uw zonden en kom nu tot Hem.
Luister, Hij roept u. O hoor naar Zijn stem.
Rust in Zijn liefde.
Leg af wat Hem griefde,
En richt in verzoeking uw blik steeds op Hem.