Glorieklokken 97 - De verloren zoon

Vers 1

Bes           Gm
Af-gedwaald, ach op het brede pad
 Bes           Cm   F7
Zwerf ik thans rond, o zo moe en mat.
Bes            Gm
Ver van mijn huis en mijn Vaderstad
 Bes      F7   Bes
Stort ik thans meen'ge traan.
 Gm          D7
Beelden van wanhoop en levenssmart
Gm           D7
Vullen mijn droevig berouwvol hart.
Gm           Cm   D7
O, ik keer weer; hoe de satan tart!
  Gm      C   F
'k Wil tot mijn Vader gaan.

Refrein

Bes          F7
Ja, ik sta op en keer weer (keer weer).
       Bes F7 Bes F7 Bes
'k Keer weer te-rug tot mijn Heer (mijn Heer).
             Bes7  Es
'k Vlucht met mijn schuld tot 't kruis (tot 't kruis).
  Bes     F7    Bes
'k Ga naar mijn Vaders tehuis (tehuis).

Vers 2

Waarom zou 'k sterven in 't vreemde land?
Wenkt niet van ver mij des Vaders hand?
Ja, Hij vergeeft mij van zond' en schand'.
'k Wil tot mijn Vader gaan.
En ik wil spreken: „O Vader mijn,
Stil toch mijn wroeging en hartepijn.
Laat mij, o Vader, uw huurling zijn.
Neem m' in gena slechts aan.”

Vers 3

'k Hoor reeds Zijn stem die spreekt: „Kom tot Mij!
'k Maak u van al uwe banden vrij.”
Waar is een helper zo trouw als Hij?
'k Zal naar mijn Vader gaan.
Niemand die zorgde ooit voor mijn ziel,
Die mij weerhield als 'k in zonde viel.
Neen, 'k zal niet langer Gods Geest weerstaan.
'k Wil tot mijn Vader gaan.