96 - Wat wilt gij doen met Jezus?
 
1 O, wat wilt gij doen met Jezus?
Kom aanschouw toch Zijn lieflijk gelaat.
Zie Zijn handen en voeten doornageld.
O, bekeer u, want straks is 't te laat!
 
Refrein O, wat wilt gij doen met Jezus?
Die Zijn leven eens gaf aan het kruis,
Om te redden uw ziel van de eeuwige dood;
Die u leidt naar het hemels tehuis.
 
2 O, wat wilt gij doen met Jezus?
Hij gaat nu aan uw leven voorbij.
Hij aanschouwt u met teder erbarmen,
Fluistert teder: „O, kom toch tot Mij!”
 
3 O, wat wilt gij doen met Jezus?
't Aardse leven is bitter en koud.
Hij brengt vrede en zon in uw harte.
Grijp Hem aan, tot uw eeuwig behoud!