Glorieklokken 95 - Wonderbare vreugde

Vers 1

 As         Des
Daar is een heil'ge vreugd in mijn hart,
Es7         As  Asdim7 As
Die mij vertroost in dagen van smart.
            Des
Niet voor een dag of slechts voor een uur,
Es7               As
Neen, deze vreugd is eeuwig van duur!

Refrein

As       C+ Bes7
Wondere vreugd, zo he-mels en teer,
Es7        As
Vrede en kracht schonk mij mijn Heer.
            Des
'k Wandel en spreek met Hem t' allen tijd.
Es7    Es6 Es7 As
O, welk een za-lig-heid!

Vers 2

Jezus, mijn Heiland, wacht ook op u.
Volheid van vreugde schenkt Hij u nu!
Werp weg uw zonden, hoor naar Zijn stem.
Hemelse vreugde vindt gij in Hem!

Vers 3

Open uw hart voor Jezus, uw Heer!
Niemand op aard bemint u zo teer.
Leg aan Zijn voeten, lichaam en ziel.
Hij redt het schaap, dat struikeld' en viel!