95 - Wonderbare vreugde
 
1 Daar is een heil'ge vreugd in mijn hart,
Die mij vertroost in dagen van smart.
Niet voor een dag of slechts voor een uur,
Neen, deze vreugd is eeuwig van duur!
 
Refrein Wondere vreugd, zo hemels en teer,
Vrede en kracht schonk mij mijn Heer.
'k Wandel en spreek met Hem t' allen tijd.
O, welk een zaligheid!
 
2 Jezus, mijn Heiland, wacht ook op u.
Volheid van vreugde schenkt Hij u nu!
Werp weg uw zonden, hoor naar Zijn stem.
Hemelse vreugde vindt gij in Hem!
 
3 Open uw hart voor Jezus, uw Heer!
Niemand op aard bemint u zo teer.
Leg aan Zijn voeten, lichaam en ziel.
Hij redt het schaap, dat struikeld' en viel!