Glorieklokken 94 - Bartimeüs

Vers 1

 C
Door Jericho ging eens Jezus.
  C7   F Fm  C
De scharen volgden Hem,
         Disdim C Disdim C
Toen een arme blin-de  van ver - re,
  G7    C D7 C G7  C
Hem aanriep met smekende stem.
  Am     E7     Am F
Hij had geen vreugd in het leven,
 G7    C     G C   G7  C
Want zijn oog kon 't zonlicht niet zien.
   Am    E7    Am F
Hij hoopt' alleen op de Heiland,
G7  C     D7    C
Die stellig hem hulp zou biên.

Refrein

C   Disdim C  F  C
Ja, Je-zus gaat nu voorbij.
      D7   G  G7
Jezus gaat nu voorbij.---
   C Disdim C D7
O, vraag Hem verlossing.
  G7 C G7  C
Nu is het nog tijd.
F G7 C  G  G7 C
Jezus gaat nu voorbij.

Glorieklokken 94 - Bartimeüs

Vers 2

Hij riep: „O, Zone Davids,
Ontferm U mijner, Heer.
Gij zijt machtig kranken te helen.
O, geef mij het ogenlicht weer.”
En Jezus, vol van ontferming,
Stond stil en raakte hem aan.
De blinde werd genezen
En volgde de Heer voortaan.

Vers 3

O, kom met al uw zonden
En krankheên nu tot de Heer.
Hij is machtig u te verlossen.
O, kniel met berouw voor Hem neer.
Ja, vlucht tot Hem met uw noden.
Uw Heiland gaat nu voorbij.
Een kans wordt u nog geboden.
Hij maakt u van banden vrij.