90 - Het dierbaar Bloed van Jezus
 

Vers 1
Es
Al mijn schuld is weggedaan,
   As  Es          Bes Bes7
Door het dierbaar Bloed van Je-zus.----
Es
Vrolijk kan ik voorwaarts gaan
   As  Es        Bes7 Es
Door het dierbaar Bloed van Je-zus.
  As       Es Essus4 Es
'k Zie de poort al o - pen staan
Bes7         Es Essus4 Es
Van die stad aan 't eind der baan.
 As        Es Essus4  Es
Vrij mag ik straks bin - nen - gaan
   As  Es        Bes7 Es
Door het dierbaar Bloed van Je-zus.
Refrein
Bes7          Es  As Es
 Je-zus' Bloed (wast) schoon en rein.
Bes7           Es
 E - re zij het Bloed van Jezus!
As     Es  Essus4  Es
Halleluja, glorie voor het Lam!
 As Es        Bes7 Es
E-re zij het Bloed van Je-zus!
Vers 2
'k Mag nu wand'len in het licht,
Door het dierbaar Bloed van Jezus.
'k Zie Gods vriend'lijk aangezicht,
Door het dierbaar Bloed van Jezus,
Straks zal 'k zingen voor de troon
't Lied van Mozes, o zo schoon.
Daar wacht mij de erekroon,
Door het dierbaar Bloed van Jezus.
Vers 3
'k Zal eens staan aan de glazen zee,
Door het dierbaar Bloed van Jezus,
In dat land van zaal'ge vree,
Door het dierbaar Bloed van Jezus.
Dood of rouw zal niet meer zijn
In die plaats van zonneschijn.
Eeuwig zal de rust daar zijn,
Door het dierbaar Bloed van Jezus.