90 - Het dierbaar Bloed van Jezus
 
1 Al mijn schuld is weggedaan,
Door het dierbaar Bloed van Jezus.
Vrolijk kan ik voorwaarts gaan
Door het dierbaar Bloed van Jezus.
'k Zie de poort al open staan
Van die stad aan 't eind der baan.
Vrij mag ik straks binnengaan
Door het dierbaar Bloed van Jezus.
 
Refrein Jezus' Bloed (wast) schoon en rein.
Ere zij het Bloed van Jezus!
Halleluja, glorie voor het Lam!
Ere zij het Bloed van Jezus!
 
2 'k Mag nu wand'len in het licht,
Door het dierbaar Bloed van Jezus.
'k Zie Gods vriend'lijk aangezicht,
Door het dierbaar Bloed van Jezus,
Straks zal 'k zingen voor de troon
't Lied van Mozes, o zo schoon.
Daar wacht mij de erekroon,
Door het dierbaar Bloed van Jezus.
 
3 'k Zal eens staan aan de glazen zee,
Door het dierbaar Bloed van Jezus,
In dat land van zaal'ge vree,
Door het dierbaar Bloed van Jezus.
Dood of rouw zal niet meer zijn
In die plaats van zonneschijn.
Eeuwig zal de rust daar zijn,
Door het dierbaar Bloed van Jezus.