89 - De oude zonden
 

Vers 1
  D
'k Heb de boodschap nu gehoord,

't Schone evangeliewoord:
 A            A7        D
Daar is redding bij het kruis door Jezus' wonden!
   Bm        Fis7
Ja verlossing door het Bloed:
    G         D
Jezus heeft mijn schuld geboet
               A6  A7 D
En Hij reinigde mijn ziel van alle zonden!
Refrein
D
Jezus redt (Jezus redt)!

Jezus redt (Jezus redt)
     G           D   A6 A
D' arme zondaar, die door satan is gebonden!
      A7   D
'k Reis nu vrolijk aan Zijn hand
           G
Naar het hemels vaderland.
    D      A7        D
Jezus redde mij van al mijn oude zonden!
Vers 2
Duister was mijn zondig hart,
Diep ellendig, vol van smart,
Maar bij Jezus heeft mijn ziele rust gevonden!
Halleluja, ik ben rein.
Eeuwig zal mijn loflied zijn:
Jezus redde mij van al mijn oude zonden!
Vers 3
Jezus trok mij uit het slijk,
Maakte mij in Hem zo rijk.
'k Wil nu voortaan 's Heren liefd' en trouw verkonden!
Ja ik zing nu dag en nacht
Van Zijn goedheid en Zijn macht,
Want Hij redde mij van al mijn oude zonden!