Glorieklokken 88 - Het was een blijde dag, toen Jezus mij vond

Vers 1

  As             Des As Es7
'k Was een zondaar, toen mijn Je-zus mij vond,
           As
En Hij redde mij, o glorie voor Zijn Naam.
          As7 Des
'k Lag gebonden aan der we-reld koorden,
      Desm As     Es7 As
Maar 't was Je-zus, die mij ontbond.

Refrein

As Assus4 As      Des As Bes7
Wat een  glorie, toen Je-zus mij vond,
  Bes+ Es7         Asdim7 As
En mij op-hief uit duist're af - grond,
  Assus4 As    Des As   Es7    As Es7
Toen Hij wierp mijn zon-den in het diepst der zee,
        As Es7 Assus4 As     Des As
En mijn ziel vervulde  met Zijn liefd' en vree.
  Assus4 As    Des As Bes
Wat een  glorie, o Hal-le-lu-ja,
   Bes7 Es7         As
Toen Hij maakte mij tot Zijn kind.
   Assus4 As          As7 Des
'k Zal Hem  prijzen met hosanna, en glorie,
   Desm As   Es7  Es6 Es7 As
Als 'k Hem zien zal die 'k heb be-mind.

Vers 2

'k Hoor de klokken in de hemel luiden
En de weerklank ruist in mijn bevrijde ziel;
En mijn hart is vol van dankb're vreugde,
Wijl Zijn hand mij greep, toen ik viel.

Vers 3

O, de blijdschap, Hem te zien in glorie
In de woning van mijn Vader ginds omhoog,
Waar 'k Hem eeuwig loven zal met vreugde,
En Hem dienen met stralend oog.