Glorieklokken 87 - Het oude is voorbij, prijst de Heer!

Vers 1

  G        D      C     G
't Oude is voorbij sinds mijn schuld is vergeven.
              D
D' oude zondelast is nu weggedaan.
 G          D    C      G
God schonk uit gena mij een nieuw, heilig leven.
             C     G  D7  G
't Volle licht is thans voor mijn ziel opgegaan.

Refrein

  G             D        D7
't Oude is voorbij, prijst de Heer (prijst de Heer)!
               G
God gedenkt mijn zonden niet meer (neen, niet meer).

Nieuw is thans het leven,
 C      Am
Mij van God gegeven.
  G         D7    G
't Oude is voorbij, prijst de Heer!

Vers 2

Jezus heeft op 't kruis al mijn zonden gedragen.
Ja, in onze plaats stierf de Zoon van God,
Droeg een doornenkroon en doorstond geselslagen,
Boog gewillig 't hoofd onder smaadheid en spot.

Vers 3

't Oude is voorbij, 'k ben verlost van mijn zonden.
Jezus kocht mij vrij met Zijn eigen Bloed.
'k Vond geluk en heil in Zijn dierbare wonden.
'k Heb nu volle vrede en rust in 't gemoed.