Glorieklokken 86 - Jezus, Gij Lam van God

Vers 1

Es       As Es      F7 Bes
Jezus, Gij Lam van God, 'k nader tot U.
Es       As Es Cm7 Bes F7 Bes
Reinig mijn moede hart van zon-de nu.
     Es Bes7  Es   Bes  F    Bes Bes7
'k Strek thans de handen uit naar brood en wijn.----
 Es     As        Bessus4 Bes7 Es
Laat mij, o Heiland, gans de  U -  we zijn.

Vers 2

't Lichaam gebroken, Heer, door mijne schuld.
Lijden en smaad droegt Gij met teer geduld.
't Bloed, eens gestort voor mij, maakte mij vrij.
Ere zij 't Godd'lijk Lam, gekruisd voor mij.

Vers 3

Ruis, Heil'ge Geesteswind met teer geluid.
Nader, o Bruidegom, nu tot Uw bruid.
Zegen Uw volk, o Heer, 't knielt Voor U neer.
Jezus, Uw Bruidsgemeente brengt U eer.

Vers 4

't Teken van brood en wijn, zinn'beeld zo rein.
Christus in ons en wij voor eeuwig Zijn.
Gij zijt de wijnstok Heer, ik ben Uw rank.
O, dierbaar Lam van God, heb eeuwig dank.