Glorieklokken 85 - In de opperzaal

Vers 1

As           Des
In de opperzaal bij het a-vondmaal
F7 Bes    Bes7     Es7
Nam Je-zus de wijn en het brood,
    As           Des
En Hij bood 't vol liefde Zijn jong'ren aan,
    As      Es7   As
't Symbool van Zijn heilige dood.

Refrein

  As    Es7 Esdim Es7   As Asdim As
'k Leg op 't al-taar nu eigen wil en lust.
Es7           As
Ik volg U in vreugde en smart.
        As7
Uw gemeenschap Heer,
      Des
Is slechts wat 'k begeer.
  As    Es7     As
O, vul met liefde mijn hart.

Vers 2

Dat gebroken brood is Uw lichaam, Heer,
Gebroken voor mij op het kruis,
En Uw dierbaar Bloed, eens gestort voor mij,
Ontsloot mij het hemels tehuis.

Vers 3

In dat zinnebeeld van de wijn en 't brood
Ligt wondere zegen en kracht.
Ja Uw offerand op het heilig kruis
Heeft vrede en rust mij gebracht.