84 - God vol genade
 

Vers 1
Es         As    Es
God vol genade 'k wijd m' U toe.
           Bes
'k Leg 't oude leven af.
  Es          As    Es
'k Laat, wat U griefde, eens voor al
       Bes7 Es
Hier in dit water-graf.
Refrein
  Bes      Bes7  Es
'k Weet, dat Gij hebt vergeven,
Bes    Bes7  Es
Al wat ik heb misdreven.
 Cm       G7    As   Es
Houdt Gij mijn hand met kracht omvat,
         Bes7 Es
Tot 's hemels gouden stad.
Vers 2
Vorm mij, o Heiland, naar Uw beeld.
Lang heb 'k Uw wil weerstaan.
Leid mij nu voort op 't smalle pad.
'k Kies niet meer eigen pan.
Vers 3
'k Ben thans gedoopt in Uwe dood,
Jezus, mijn God en Heer.
Als een nieuw schepsel, vol van kracht,
Leef 'k nu tot Jezus' eer.
Vers 4
Ere zij God, 'k ben opgestaan,
Thans uit het zondegraf
Met Hem verrezen in Zijn kracht.
Hij is mijn steun en staf.