84 - God vol genade
 
1 God vol genade 'k wijd m' U toe.
'k Leg 't oude leven af.
'k Laat, wat U griefde, eens voor al
Hier in dit watergraf.
 
Refrein 'k Weet, dat Gij hebt vergeven,
Al wat ik heb misdreven.
Houdt Gij mijn hand met kracht omvat,
Tot 's hemels gouden stad.
 
2 Vorm mij, o Heiland, naar Uw beeld.
Lang heb 'k Uw wil weerstaan.
Leid mij nu voort op 't smalle pad.
'k Kies niet meer eigen pan.
 
3 'k Ben thans gedoopt in Uwe dood,
Jezus, mijn God en Heer.
Als een nieuw schepsel, vol van kracht,
Leef 'k nu tot Jezus' eer.
 
4 Ere zij God, 'k ben opgestaan,
Thans uit het zondegraf
Met Hem verrezen in Zijn kracht.
Hij is mijn steun en staf.