83 - Ik geef nu mijn leven
 

Vers 1
  F  Bes F        C7 F C7  F
'k Geef nu mijn leven, dierb're Heiland, U.
  C      F   Dm  C7 F C
'k Leg bei mijn handen in de U - we nu.
  F   Bes F      Bes     F
'k Kies 't smalle pad voor he-den en altijd.
  Bes     F  Dm Gm F C7 F
'k Ben gans de Uwe tot in eeuwigheid.
Refrein
  C    C7 F   D7   Gm D Gm
'k Leg 't zondig leven in dit watergraf.
  G7       C  F C7
't Oude is nu voorbij, voorbij.
 F Bes F  F7 Bes
Met U verrezen tot een nieuw bestaan,
 F   Bes F C7 F
Wandel ik aan Uw zij.
Vers 2
Slechts in Uw kracht kan 'k overwinnaar zijn.
In Uw gemeenschap blijft mijn ziele rein.
Gij zijt de wijnstok Heer, en ik de rank.
Doe m' in U blijven steeds met lof en dank.
Vers 3
Met U gekruisigd, dood voor 't eigen ik,
Volg 'k U gehoorzaam, ieder ogenblik.
Schenk mij de kracht slechts van Uw Geest, o Heer,
Dat ik mag leven, Heiland, u ter eer.