83 - Ik geef nu mijn leven
 
1 'k Geef nu mijn leven, dierb're Heiland, U.
'k Leg bei mijn handen in de Uwe nu.
'k Kies 't smalle pad voor heden en altijd.
'k Ben gans de Uwe tot in eeuwigheid.
 
Refrein 'k Leg 't zondig leven in dit watergraf.
't Oude is nu voorbij, voorbij.
Met U verrezen tot een nieuw bestaan,
Wandel ik aan Uw zij.
 
2 Slechts in Uw kracht kan 'k overwinnaar zijn.
In Uw gemeenschap blijft mijn ziele rein.
Gij zijt de wijnstok Heer, en ik de rank.
Doe m' in U blijven steeds met lof en dank.
 
3 Met U gekruisigd, dood voor 't eigen ik,
Volg 'k U gehoorzaam, ieder ogenblik.
Schenk mij de kracht slechts van Uw Geest, o Heer,
Dat ik mag leven, Heiland, u ter eer.