Glorieklokken 82 - Jezus komt weldra

Vers 1

   Es
Hij komt straks mijn Heiland.
 Bes7       Es
Geprezen zij Zijn Naam!

Dan juichen Gods kind'ren
  Bes7     Es
In glorie al tezaam!
  Bes     F F7
O hoort hoe Hij nodigt:
              Bes
„Verlaat de zonde, volg mij na!”
   Es
Komt reinigt uwe harten,
    Bes7    Es
Want Jezus komt weldra.

Vers 2

Zie, Hij komt op de wolken
Met heel Zijn eng'lenschaar,
En d' archangel zal roepen:
„De Bruidegom is daar!”
O, vult toch de lampen.
Trekt aan het kleed van Gods gena.
Komt reinigt uwe harten,
Want Jezus komt weldra.

Vers 3

Gaat uit, wijze maagden,
De Bruigom tegemoet,
Die voor U gaf Zijn leven,
U vrijkocht met Zijn Bloed!
Zijn kruis is uw glorie.
Zijn liefd' omringt U vroeg en spa.
Komt reinigt uwe harten,
Want Jezus komt weldra.

Vers 4

O mijn Koning zal komen
In kracht en majesteit
Tot de zijnen, wier harten
Door God zijn toebereid!
Dan zal ik Hem loven
Met jubelzang, halleluja!
Komt, reinigt uwe harten,
Want Jezus komt weldra.