Glorieklokken 81 - Zijt gij bereid?

Vers 1

 As Es   As       Des    As
Zijt gij bereid? Want Gods dag breekt aan.
  Des Es7   As    Es As Bes7  Es
Hoe zult gij, o ziel voor uw Heiland staan?
   As       As7 Des
Hij komt de Bruigom, ja, ook voor u.
 As    Es7 As     Bes7 Es7 As
Zijt gij be-reid, als uw Heer komt nu?

Refrein

As   Es7
Als uw Je-zus komt,
    Des As
Als uw Je-zus komt,
   Des As Es7 As
Is uw ziel wel be-reid,
   Bes Es7 As
Als uw Je-zus komt?

Vers 2

Zijt gij bereid? Is uw lamp gevuld,
Of leeg, en van buiten slechts fraai verguld?
Daar is nog olie genoeg voor u.
Zijt gij bereid, als uw Heer komt nu?

Vers 3

Zijt gij bereid? Is uw kleed wel rein?
Uw bruiloftsgewaad moet gans zuiver zijn.
Het Bloed van Jezus wast rein, ook u.
Zijt gij bereid als uw Heer komt nu?

Vers 4

Waarom, o ziel, zoudt gij buiten staan?
O, wil met Gods kind'ren thans binnengaan.
Kom laat u redden, Hij zoekt ook u!
Zijt gij bereid als uw Heer komt nu?